+48 570 747 522 domkibeskidy@gmail.com
+48 570 747 522 domkibeskidy@gmail.com

REGULAMIN – DOMKI W BESKIDACH

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych podanych poprzez stronę www.domkiwbeskidach.com.pl, czyli przedsiębiorcą decydującym o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych jest firma AR-TUR.
2) Firma przetwarzać będzie następujące Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane o wykonywanych płatnościach (w tym numer rachunku bankowego) oraz składane przez Ciebie zamówienia poprzez stronę internetową.
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania usług o charakterze turystycznym/dotyczących świadczeń noclegowych, w tym także rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania problemów technicznych. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi.
5) Twoje dane osobowe będą przechowywane na skrzynce poczty elektronicznej, a w przypadku dokonania rezerwacji miejsc, w programie rezerwacyjnym KWHotel na czas nieokreślony.
6) Odbiorcami Państwa danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych.
7) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, które przysługuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanego powyżej.


REGULAMIN
Rezerwacja miejsc w domkach odbywa się drogą elektroniczną.

Osoba rezerwująca zobowiązana jest wpłacić w ciągu 24h od dokonania rezerwacji ustaloną kwotę zadatku (ok. 30 % całości rezerwowanej usługi) w celu potwierdzenia rezerwacji miejsc (pod uwagę brana jest data wpłaty).

Brak wpłaty zadatku równoznaczny jest z anulowaniem rezerwacji.

Pozostałą po odliczeniu zadatku kwotę za pobyt w domkach należy uregulować jednorazowo w dniu przyjazdu (pomijając sylwestra, gdzie wpłata odbywa się przed organizacją imprezy).

Na miejscu doliczana jest opłata klimatyczna (wysokość opłaty ustalana jest przez urząd miejski).

Jeśli klient wymaga faktury vat zgłasza to w chwili dokonania rezerwacji.

Wszystkie ustalenia rezerwacyjne są ustalane w drodze mailowej.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zgadzamy się na zmianę terminu pobytu na prośbę gości. W razie nieprzewidzianej sytuacji Państwa pobyt będzie mógł zostać zrealizowany w późniejszym, wcześniej ustalonym terminie.

Zawarcie umowy – zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej za pośrednictwem agencji turystyczną „AR-TUR” następuje z chwilą wysłania formularza rezerwacyjnego z danymi niezbędnymi do wypełnienia, udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym, zapoznaniem się z regulaminem oraz wpłacenie zadatku.

Osoba wysyłająca wiadomość poprzez formularz kontaktowy wyraża zgodę na otrzymywanie propozycji turystycznych oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby agencji turystycznej AR-TUR.

Agencja turystyczna AR-TUR współpracuje z obiektami noclegowymi na podstawie umowy agencyjnej gdzie są określone wszystkie obowiązki i prawa właściciela obiektu w stosunku do klienta.


REZERWACJA ONLINE

ABY DOKONAĆ REZERWACJI ZA POMOCĄ FORMULARZA INTERNETOWEGO, PRZEJDŹ DO WYBRANEGO OBIEKTU. W KAŻDYM OBIEKCIE ZNAJDZIESZ INDYWIDUALNY FORMULARZ REZERWACJI.


UWAGI DODATKOWE – DOMKI W BESKIDACH

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00.
Rabaty na noclegi oraz ewentualne zniżki dla dzieci ustalane są indywidualnie, w zależności od długości pobytu oraz terminu.
Akceptujemy pobyty ze zwierzętami po uprzednim zgłoszeniu. Opłata za zwierzaka: 15-20 zł/doba.
Na terenie obiektu znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe (niestrzeżone).

Sylwester
W przypadku ponownego wprowadzenia przez Rząd zakazu prowadzenia działalności noclegowej zwracamy 70 % z wpłaconej kwoty. Zadatek (30 %) jest bezzwrotny, ale do wykorzystania w późniejszym, wcześniej ustalonym terminie.


REGULAMIN – FACEBOOK

Organizatorem konkursu jest agencja turystyczna AR-TUR.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW:

  • Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która spełnia warunki danego konkursu.
  • Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić zasady danego konkursu.
  • Nie można wystawiać komentarzy wulgarnych oraz obraźliwych.
  • O wygranej administratorzy poinformują w ciągu godziny od zakończenia konkursu.

NAGRODY

O nagrodach przewidzianych w konkursie informuje administrator w poście konkursowym.

Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

Istnieje możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego.

Osoby nagrodzone w konkursie kontaktują się z administratorem strony w celu ustalenia warunków odbioru nagrody.

REKLAMACJE

Reklamację należy zgłosić do dnia rozstrzygnięcia konkursu na adres: domkibeskidy@gmail.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane potrzebne do odbioru nagrody: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Osoba biorąca udział w konkursie akceptuje warunki regulaminu

Dane będą przekazane właścicielom obiektów.

Podanie danych jest wymagane aby dokonać rezerwacji konkursowej w danym obiekcie.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.